Uppdatering av en Rättsskandal

Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i blickfånget

Här fanns tidigare en gratis, nedladdningsbar version av boken: "Uppdatering av en Rättsskandal".

Sidans innehåll har flyttat till www.justitiemord.se
Du kan ladda ner boken via direktlänken här: Uppdatering av en rättsskandal »

Följande text är plockad från Uppdatering av en Rättskandals inledning:

"När detta skrivs i början av 2014 har fem år gått sedan boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp publicerades [Thyberg, 2009, 2011]. Där beskrivs en utredning om misstänkt oredlighet i forskning utförd av Karolinska Institutet (KI) i samarbete med Vetenskapsrådet (VR) och riktad mot forskaren Thomas Lundeberg samt hans tidigare doktorand Joakim Carleson.

Fallet kan beskrivas som ett av de märkligaste i sitt slag, präglat av sällsamma anklagelser och ett myndighetsagerande med graverande avsteg från gällande rättsregler. Även om det fanns punkter där Lundeberg och Carleson kunde kritiseras visade det sig vid en närmare granskning att de slutsatser KI och VR gjorde till stor del saknade reell grund."

Läs mer om boken här »

Boken Uppdatering av en Rättsskandal